Aktualności
Aktualizacja - Version 1.2

Data przeprowadzenia aktualizacji: 04.07.2022, 04:00 - 04:15

- Wprowadzenie Eventu Wakacyjnego
- Wprowadzenie nowego Zmieniacza Bonusów (F6 lub Menu Gracza)

Łatka dla osób nieużywających Patchera: Mega.nz | Google.com
Pliki z powyższego archiwum należy nadpisać z danymi plikami w folderze Klienta Gry.

Aktualizacja - Version 1.1

Data przeprowadzenia aktualizacji: 21.05.2022, 03:30 - 03:45

- Poprawienie niewidocznego bonusu w Epickich Tarczach
- Poprawienie wyświetlania maksymalnych wartości bonusów
- Poprawienie zliczania Ukończonych Dungeonów w Rankingu Tygodniowym
- Poprawienie crashowania Klienta Gry podczas używania Podglądu Skrzyni

Łatka dla osób nieużywających Patchera: Mega.nz | Google.com
Pliki z powyższego archiwum należy nadpisać z danymi plikami w folderze Klienta Gry.