Regulamin serwisu

Poniższe postanowienia oraz Warunki Użytkowania stanowią Regulamin (zwany dalej Regulamin), o którym mowa w przepisach art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.). Poniższe postanowienia obowiązują na Serwerze Gry, Stronie Serwera oraz Forum.

§I. Postanowienia ogólne.

 1. Rejestracja Konta oznacza akceptację Regulaminu oraz Warunków Użytkowania.
 2. Każdy Użytkownik ma obowiązek zachować swoje dane logowania tylko dla siebie.
 3. Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie, do każdej zmiany zostanie dodana adnotacja.
 4. Właściciel Serwisu ma obowiązek informować Użytkownika o ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Warunkach Użytkowania za pomocą wpisu na Stronie Serwera lub Forum.

§II. Postanowienia - Administrator.

 1. Administrator to inaczej Właściciel Serwera Gry, Strony Serwera i Forum społeczności. Wszelkie zgromadzone dobro na Serwerze i produktach pochodnych jest własnością Administratora, która jest udostępniana Użytkownikom na potrzeby gry na Serwerze.
 2. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika bez podawania przyczyny.
 3. Administrator ma prawo całkowicie usunąć z Serwera Gry, Strony Serwera oraz Forum, Użytkownika który w jakikolwiek sposób działa na jego szkodę.
 4. Administrator ma obowiązek zablokować Konto Użytkownika, który nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie lub Warunków Użytkowania.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za włamanie oraz jego skutki na Konto Użytkownika, tak więc nie ma obowiązku pomagać w odzyskaniu utraconych dóbr.
 6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za handel lub wymianę przeprowadzoną bez jego obecności, na wskutek czego Użytkownik utracił jakieś dobra na Serwerze Gry.
 7. Administrator może pomóc w wymianie serwerowej. W przypadku oszustwa, którejś ze stron wymiany, Administrator może zablokować Konto Użytkownika, który dopuścił się czynów podlegających karze.
 8. Administrator ostatecznie podejmuje decyzję w przypadku gdy Regulamin lub Warunki Użytkowania nie zawierają postanowień lub instrukcji dotyczących danej sytuacji.
 9. Administrator nie potrzebuje dowodów dla swoich poczynać oraz nie musi ich w żaden sposób przedstawiać Użytkownikowi.
 10. Administrator nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwera Gry, Strony Serwra oraz Forum.
 11. Administrator ma prawo do wyłączenia, a co za tym idzie zakończenia dostarczanych usług w postaci Serwera Gry, Strony Serwera oraz Forum.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Serwerze Gry oraz Forum przez Użytkowników, oraz treści przesyłanych w wiadomościach.
 13. Administrator ma maksymalnie siedem roboczych dni na rozpatrzenie odwołania lub zgłoszenia Użytkownika na Forum.

§III. Postanowienia - Użytkownik

 1. Użytkownik zakładający Konto na Serwerze Gry, Stronie Serwera oraz Forum, ponosi pełną odpowiedzialność za to co dzieje się na założonym koncie.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika jest tylko i wyłącznie osoba posiadająca dostęp do poczty adresu e-mail podanego przy procesie Rejestracji.
 3. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnie egzekwować postanowienia Regulaminu oraz Warunki Użytkowania. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
 4. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do poleceń Administracji.
 5. Nazwa użytkownika powinna przestrzegać zasad netykiety. Nie może naruszać jakichkolwiek praw innych osób oraz Użytkowników. Musi przestrzegać wszelkich norm i powszechnie akceptowanych obyczajów.
 6. Użytkownik Rejestrując Konto ma obowiązek podać prawdziwe dane (adres e-mail). Administrator może zweryfikować dane Użytkownika.
 7. Użytkownik ma obowiązek informować Administratora o wszelkich błędach. Niezgłoszenie błędu Administratorowi uznawane jest za brak współpracy z Administracją. Użytkownik, który wykorzystuje lub rozpowszechnia innym Graczom błąd w grze, zostanie ukarany permanentną banicją na powiązane Konta.
 8. Użytkownik ma obowiązek w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na każdą wiadomość otrzymaną od Administratora.
 9. Użytkownik ma całkowity zakaz ingerowania w oprogramowanie dostarczone przez Administratora.
 10. Użytkownik ma zakaz udostępniania na Serwerze Gry, Stronie Serwera oraz Forum, treści które w jakikolwiek sposób naruszają prawo oraz treści objętych prawami autorskimi.
 11. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad netykiety oraz powstrzymywać się od pogwałcenia dobrych obyczajów.
 12. Użytkownik ma obowiązek zawsze dbać o stosowne słownictwo.
 13. Użytkownik w rozmowie z Administratorem ma bezwzględny obowiązek zachować kulturę.
 14. Użytkownik ma obowiązek dopilnować aby jego dane logowania były bezpieczene. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamanie na Konto oraz jego skutki.
 15. Wymiany przeprowadzone bez obecności Administratora, są przeprowadzone na odpowiedzialność Użytkownika, a sam Administrator nie odpowiada za nie oraz ich skutki.
 16. Użytkownik może poprosić Administratora o usunięcie Konta Użytkownika.

§IV. Kary i ograniczenia

 1. Administrator może czasowo lub permanentnie zablokować:
  • Konto Użytkownika,
  • Możliwość wysyłania wiadomości,
  • Możliwość używania czatu,
  • Możliwość rejestracji nowego konta.
 2. Osobą decydującą o długości kary, jest Administrator, który nałożył karę lub ograniczenie.
 3. Użytkownik nie ma możliwości prosić lub negocjować o złagodzenie nałożonej kary.
 4. Próby negocjowania lub prośby o złagodzenie kary mogą skutkować jej zaostrzeniem.

§V. Odwoływanie się od kary

 1. Każdy Użytkownik może odwołać się tylko i wyłącznie od Blokady Konta.
 2. Użytkownik może odwołać się od Blokady Konta maksymalnie w ciągu siedmiu dni roboczych od chwili nałożenia jej przez Administratora.
 3. Użytkownik w celu odwołania się od Blokady Konta ma obowiązek napisać pisemne odwołanie w przeznaczonym do tego dziale na Forum.
 4. Odwołanie rozpatruje Administrator, który nałożył karę. Nie ma obowiązku tego robić inny członek Administracji.

§VI. Warunki Użytkowania

 1. Zabrania się obrażania innych Użytkowników.
 2. Zabrania się reklamowania innych serwerów, serwisów oraz portali.
 3. Zabrania się upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób.
 4. Zabrania się publikowanie treści demoralizujących dzieci i młodzież.
 5. Zabrania się publikowania treści nawołujących do przemocy oraz nienawiści, gróźb pod adresem innych użytkowników lub naruszających dobre imię innych Użytkowników oraz Administracji.
 6. Zabrania się szeroko rozumianego podszywania się pod Administratora.
 7. Zabrania się pomawiania osób, zawrówno Użytkowników jak i Administracji.
 8. Zabrania się stosowania nazw o charakterze obscenicznym, wulgarnym, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu, naruszających w jakikolwiek sposób godność osób trzecich.
 9. Zabrania się handlu, kupna, sprzedaży i wymiany zasobów i dóbr zgromadzonych na Serwerze oraz Stronie Serwera za jakiekolwiek realne waluty oraz prób podejmowania takich działań.
 10. Zabrania się szeroko rozumianego bottingu, (BOT - program wykonujący pewne czynności w zastępstwie człowieka.) oraz ingerowania w oprogramowanie lub pliki Klienta Gry.
 11. Zabrania się wykorzystywania witryn, stron oraz oprogramowania, które w jakikolwiek sposób umożliwia przechwytywanie danych Użytkownika.
 12. Zabrania się używania przez Użytkownika cheatów, hacków, wspomagaczy, modów, clickerów.
 13. Zabrania się stosowania oprogramowania, które w jakikolwiek sposób modyfikuje oprogramowanie dostarczone przez Administracje.

§VII. Konta VIP oraz Item Shop

 • Konto VIP - Status konta obowiązujący w Panelu Gracza na stronie.
 • Item Shop - Sklep z przedmiotami, przeznaczony dla Użytkowników.
 • Smocze Monety - Gratisowe punkty nadawane przy zakupie Konta VIP.
 • Regulamin SMS'ów premium oraz przelewów: Przejdź
 1. Serwis można wspierać poprzez dobrowolny zakup Konta VIP.
 2. Do każdego Konta VIP w zależności od kwoty płatności przyznawane są gratisowe punkty - Smocze Monety.
 3. W Item Shopie za pomocą Smoczych Monet, można zaopatrzyć się w różne przedmioty oraz bonusy.
 4. Korzystanie z Item Shopu jest całkowicie dobrowolne i niewymagane do jakichkolwiek dalszych procesów.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy napotkane w trakcie zakupu Konta VIP.
 6. W razie wystąpienia problemów dotyczących zakupu Konta VIP, Użytkownik ma obowiązek kontaktować się bezpośrednio z serwisem za którego pośrednictwem dokonywane są zakupy, którego formularz kontaktowy jest dostępny pod adresem: https://hotpay.pl/reklamacja/
 7. Administrator informuje iż w przypadku zamknięcia Serwera Gry lub zablokowania Konta Użytkownika, nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek zwrotów kosztów płatnych rozszerzeń.

§VIII. Polityka Prywatności

Celem Serwera jest dostarczanie rozrywki klientom na wszelkich platformach będących własnością Administratora, tj. Serwer, Strona Serwera, Forum Serwera. Rozgrywka powinna być przyjemna, sprawiedliwa i przynosić satysfakcję wszystkim Użytkownikom Serwera. Administrator informuje, iż gromadzi, przechowuje oraz wykorzystuje do realizacji różnych celów niezbędne Dane Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Użytkowników w jaki sposób Administrator przetwarza dane oraz na jakiej podstawie prawnej to robi. Podczas korzystania z usług Serwera, Użytkownik automatycznie pozostawia po sobie ślad. W momencie, gdy odwiedza Stronę Serwera oraz Forum Serwera, Administrator otrzymuje informacje o czasie dostępu i powiązanym adresie IP Użytkownika, co zostaje zarejestrowane w dziennikach Serwera. Z reguły informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnego Użytkownika. W ten sam sposób, gdy Użytkownik loguje się na swoje Konto na Serwerze, te same dane zostają zbierane automatycznie. Administrator informuje, iż przetwarza dane Użytkowników tylko tam, gdzie jest to absolutnie konieczne, robiąc to w bezpieczny, odpowiedzialny i poufny sposób, zwracając szczególną uwagę na wymogi prawne. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Administrator EliteMT2. Administrator zapewnia, że gromadząc dane Użytkowników, postępuje zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE ("GDPR") oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Regulamin SMS'ów premium oraz przelewów: Przejdź

Wymagania Sprzętowe gry:

 • Procesor: 1 GHz Intel Pentium / AMD Athlon (lub lepszy);
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej;
 • HDD: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
 • Karta graficzna: 32 MB VRAM zgodna z DirectX 9.0c;
 • System operacyjny: 7, 8 i 8.1 lub wyżej (32/64 bit).